Branża sanitarna

Potrzebujesz informacji?

 jakiws tekst jakis tekst 

123 456 7890

Branża sanitarna

 • Projekty obiektów liniowych
  • sieci kanalizacyjne
  • sieci wodociągowe
  • sieci cieplne
  • sieci gazowe
 • Wielobranżowe projekty w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego:
  • instalacje wodociągowe
  • instalacje kanalizacyjne
  • instalacje gazowe
  • instalacje c.o. i c.t.
  • instalacje wentylacyjne
  • instalacje klimatyzacyjne
  • instalacje technologiczne
  • kotłownie
  • węzły cieplne
  • hydrofornie
  • przepompownie i tłocznie
  • oczyszczalnie ścieków
  • stacje uzdatniania wody
  • obiekty wodne
 • operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;
 • świadectwa charakterystyki energetycznej