Branża drogowa

Potrzebujesz informacji?

 jakiws tekst jakis tekst 

123 456 7890

Branża drogowa

 • wielobranżowe projekty infrastruktury komunikacyjnej, takie jak:
  • projekty dróg i ulic;
  • projekty zjazdów publicznych i indywidualnych;
  • projekty placów, parkingów oraz jezdni manewrowych;
  • projekty dróg pożarowych;
  • projekty układów komunikacyjnych w zakładach przemysłowych;
  • projekty chodników oraz ścieżek rowerowych;
  • projekty przepustów drogowych;
 • projekty stałej organizacji ruchu;
 • projekty czasowej organizacji ruchu;
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych takich jak: decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i inne