Kontakt

Prezes zarządu

mgr inż. Waldemar Jasielczuk
85 67 50 280, 501 591 715
wj@inkom.bialystok.pl

Prokurent

mgr inż. Beata Ambrożej
85 67 53 593 w. 22, 509 337 544
ba@inkom.bialystok.pl

Prokurent

mgr inż. Krzysztof Jasielczuk
85 67 53 593 w. 31, 501 292 064
kj@inkom.bialystok.pl

Sekretariat

Teresa Kirylenko
85 67 53 593 w. 21
sekretariat@inkom.bialystok.pl
tk@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Waldemar Jasielczuk

Nr ewid. BŁ/74/83; BŁ/284/89; BŁ/168/90 85-67-53-593 w. 22 wj@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Beata Ambrożej

Nr ewid. PDL/0051/PWBS/16 85 67 53 593 w. 22 bambrozej@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Grzegorz Benecki

Nr ewid. BŁ/88/02 85-67-53-593 w. 27 gb@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Agnieszka Nienałtowska

Nr ewid. PDL/0059/POOS/13 85-67-53-593 w. 25 anienaltowska@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Dariusz Kazuczyk

Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 85 67 53 593 w. 24 dkazuczyk@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Radosław Żołądkowicz

Nr ewid. PDL/0124/PWOS/14 85-67-53-593 w. 25 rzoladkowicz@inkom.bialystok.pl

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Waldemar Jasielczuk

wj@inkom.bialystok.pl 85 67 50 280, 501 591 715

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: sieci i instalacje sanitarne.

nr upr. BŁ/74/83; BŁ/284/89; BŁ/168/90

mgr inż. Grzegorz Benecki

gb@inkom.bialystok.pl 85 67 53 593 w. 27

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 

nr upr. BŁ/88/02

mgr inż. Beata Ambrożej

ba@inkom.bialystok.pl 85 67 53 593 w. 22, 509 337 544

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

nr upr. PDL/0051/PWBS/16

mgr inż. Dariusz Kazuczyk

dk@inkom.bialystok.pl 85 67 53 593 w. 24

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

nr upr. PDL/0142/PWBS/16

mgr inż. Agnieszka Nienałtowska

an@inkom.bialystok.pl 85 67 53 593 w. 25

 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnoœci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. 

nr upr. PDL/0059/POOS/13

mgr inż. Radosław Żołądkowicz

rz@inkom.bialystok.pl 85 67 53 593 w. 27

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnośœci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

nr upr. PDL/0124/PWOS/14

mgr inż. Łukasz Janik

lj@inkom.bialystok.pl
85 67 53 593 w. 24

mgr inż Edyta Żołądkowicz

ez@inkom.bialystok.pl
tel. 85 67 53 593 w. 27

mgr inż. Paulina Czyżewska

pc@inkom.bialystok.pl
85 67 53 593 w. 25

mgr inż. Dariusz Nienałtowski

dn@inkom.bialystok.pl
85 67 53 593 w. 27

mgr inż Przemysław Sokołowski

ps@inkom.bialystok.pl
85 67 53 593 w. 28

mgr inż. Mateusz Żero

mz@inkom.bialystok.pl
85 67 53 593 w. 31

mgr inż Paweł Guz

pg@inkom.bialystok.pl
85 67 53 593 w. 28

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Krzysztof Jasielczuk

      Nr ewid. PDL/0029/PBD/18
      85 67 53 593 w. 31
      kj@inkom.bialystok.pl

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Nr ewid. PDL/0029/PBD/18

 


Michał Radziszewski

85 67 53 593 w. 31
mr@inkom.bialystok.pl

BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. Kamil Ancipiuk

     kancipiuk@inkom.bialystok.pl
     85 67 53 593 w. 32

Uprawnienia budowlane do projektowania bez  ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

nr upr. PDL/0065/POOE/14

mgr inż Marcin Martyniuk

85 67 53 593 w. 32

mgr inż. Leszek Otapowicz

85 67 53 593 w. 32
lo@inkom.bialystok.pl

mgr inż Marcin Martyniuk

85 67 53 593 w. 32

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Kamil Ancipiuk

     nr upr. PDL/0156/PWBT/21     
     kancipiuk@inkom.bialystok.pl
     85 67 53 593 w. 32

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej. w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

nr upr. PDL/0156/PWBT/21

tel 

email