Kontakt

Prezes zarządu

mgr inż. Waldemar Jasielczuk
85 67 50 280, 501 591 715
wj@inkom.bialystok.pl

Prokurent

mgr inż. Beata Ambrożej
85 67 53 593 w. 22, 509 337 544
ba@inkom.bialystok.pl

Sekretariat

Teresa Kirylenko
85 67 53 593 w. 21
sekretariat@inkom.bialystok.pl
tk@inkom.bialystok.pl

Prokurent

mgr inż. Krzysztof Jasielczuk
85 67 53 593 w. 31, 501 292 064
kj@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Waldemar Jasielczuk

Nr ewid. BŁ/74/83; BŁ/284/89; BŁ/168/90 85-67-53-593 w. 22 wj@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Beata Ambrożej

Nr ewid. PDL/0051/PWBS/16 85 67 53 593 w. 22 bambrozej@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Grzegorz Benecki

Nr ewid. BŁ/88/02 85-67-53-593 w. 27 gb@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Agnieszka Nienałtowska

Nr ewid. PDL/0059/POOS/13 85-67-53-593 w. 25 anienaltowska@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Dariusz Kazuczyk

Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 85 67 53 593 w. 24 dkazuczyk@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Radosław Żołądkowicz

Nr ewid. PDL/0124/PWOS/14 85-67-53-593 w. 25 rzoladkowicz@inkom.bialystok.pl

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Waldemar Jasielczuk

Nr ewid. BŁ/74/83; BŁ/284/89; BŁ/168/90 85-67-53-593 w. 22 wj@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Beata Ambrożej

Nr ewid. PDL/0051/PWBS/16 85 67 53 593 w. 22 bambrozej@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Grzegorz Benecki

Nr ewid. BŁ/88/02 85-67-53-593 w. 27 gb@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Agnieszka Nienałtowska

Nr ewid. PDL/0059/POOS/13 85-67-53-593 w. 25 anienaltowska@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Dariusz Kazuczyk

Nr ewid. PDL/0142/PWBS/16 85 67 53 593 w. 24 dkazuczyk@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Radosław Żołądkowicz

Nr ewid. PDL/0124/PWOS/14 85-67-53-593 w. 25 rzoladkowicz@inkom.bialystok.pl

mgr inż Przemysław Sokołowski

85 67 53 593 w. 32 ps@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Łukasz Janik

85 67 53 593 w. 28 lj@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Paulina Czyżewska

85 67 53 593 w.25 pc@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Dariusz Nienałtowski

85 67 53 593 w. 27 dn@inkom.bialystok.pl

mgr inż. Mateusz Żero

85 67 53 593 w. 32 mz@inkom.bialystok.pl

mgr inż Paweł Guz

85 67 53 593 w. 32 pg@inkom.bialystok.pl

mgr inż Edyta Żołądkowicz

85 67 53 593 w. 25 ez@inkom.bialystok.pl

BRANŻA DROGOWA

mgr inż. Krzysztof Jasielczuk

Nr ewid. PDL/0029/PBD/18
85 67 53 593 w. 31
kj@inkom.bialystok.pl

inż. Maria Magdalena Mikołajczyk

Nr ewid. MAZ/0197/POD/16
85 67 53 593 w. 31
mmikolajczyk@inkom.bialystok.pl

Martyna Kolenkiewicz

85 67 53 593 w. 32

Michał Radziszewski

85 67 53 593 w. 31
mr@inkom.bialystok.pl

BRANŻA ELEKTRYCZNA

mgr inż. Leszek Otapowicz

85 67 53 593 w. 32 lo@inkom.bialystok.pl

mgr inż Marcin Martyniuk

85 67 53 593 w. 32

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

Kamil Ancipiuk

nr upr. PDL/0156/PWBT/21

tel 

email