Branża elektryczna

Potrzebujesz informacji?

 jakiws tekst jakis tekst 

123 456 7890

Branża elektryczna

 • projekty obiektów liniowych
  • sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia
  • stacje transformatorowe kontenerowe i słupowe SN/nN
  • przyłącza kablowe i napowietrzne
  • przebudowy infrastruktury operatorów elektroenergetycznych
  • oświetlenie drogowe
 • wielobranżowe projekty w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego:
  • instalacje elektryczne zasilania urządzeń przemysłowych,
  • instalacje elektryczne gniazd wtykowych i urządzeń siłowych,
  • instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
  • instalacje odgromowe, uziomowe.
  • instalacje oświetlenia terenów zewnętrznych: parki, parkingi, boiska.
 • projekty instalacji teletechnicznych
  • okablowania strukturalnego
  • systemy sygnalizacji pożaru SSP
  • systemy telewizji przemysłowej CCTV (monitoring obiektów)
  • systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  • systemy kontroli dostępu KD
  • instalacje domofonowe i wideodomofonowe